DMS

Menü

İletişim

Dizdariye Mah. Teyyareci Fethi Bey Sk.
No:3B 34500 Büyükçekmece- İSTANBUL
Tel : (+90 212 ) 210 13 34 - 210 87 21
Faks: (+90 212 ) 210 87 22

e-posta: info@dmsorg.com

Daha Büyük Görüntüle

Ara

Vakum Sistemleri (Aspirasyon)

HEKİM SAĞLIĞI AÇISINDAN AĞIZ İÇİ VAKUM SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Diş hekimliği muayenehanelerindeki sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması esnasında göz ardı edilen çok önemli bir ayrıntı vardır. Tedavisi yapılan hastayı ilgilendirdiği kadar , tedaviyi uygulayan diş hekiminin sağlığını da önemli ölçüde ilgilendiren bu konu, hasta ağzındaki katı ve sıvıların çalışma ortamının dışına atılması ( ASPİRASYON ) olayıdır.

AĞIZ İÇİ ASPİRASYONU NEDEN ÖNEMLİDİR.
Diş hekimi genelde hastayı oturtarak veya az açıyla sırtı yatırarak tedavi yoluna gitmektedir. Son zamanlarda uygulamaya konulan cerrahi sistemleri ile de diş hekimi oturan hasta yerine yatan hastaya tedavi uygulayarak rahat ve verimli çalışmaktadır.
Ağız içi uygulamalarında Yüksek devirli ( 200 000 – 400 000 dev. / dakika ) araçların kullanılmaya başlamasından beri , kesici uçlara (frez) püskürtülmesi gereken su miktarı artmış ve geleneksel su püskürtmeli salya aspiratörleri yetersiz kalmıştır.
Püskürtülen su yüksek hızla dönen freze çarptığında , çok ince, koni şeklinde bir sprey dumanı oluşturur, bu hastanın ağzından çıkar.
Çalışma esnasında oluşan bu konik sprey dumanı nedeni ile diş hekimi veya hemşire hastanın ağzından çıkan mikrop ve bakterileri soluyabilir. bu da sürekli enfeksiyona yol açabilir. Aynı zamanda havadaki bu partikül yoğunluğu nedeni ile diş hekiminin görüş alanı ciddi ölçüde engellenir
Sprey dumanının bir kısmı hastanın ağzının gerisinde kalır ve yutma refleksine yol açar, hekim sık sık işine ara vererek hastanın tükürmesine izin vermek zorunda kalır.
Tüm bunlara rağmen bu aksamaları önlemek ve sorunsuz bir tedavi işlemi yürütebilmek için; etkin ve uygun tasarımlı bir aspiratör sistemi ile rahatça görerek, hijyenik şartlara uygun bir çalışma sağlanabilir.

GÜNÜMÜZ DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ ASPİRATÖR UYGULAMALARI

– SU VE HAVA PÜSKÜRTMELİ ASPİRATÖRLER.
Ülkemiz diş hekimliği muayenehanelerindeki ünitlerde yaygın olarak kullanılan su ve hava püskürtmeli salya aspiratörleri etkisizliğinin yanı sıra su ve hava kaynağının aşırı sarfiyatı nedeni ile oldukça pahalı bir sistem durumundadır.

– ATIK BİRİKTİRMELİ ASPİRATÖRLER.
Bir vakum pompası ile yaratılan negatif basınç , diş hekiminin hasta ağzındaki uygulaması esnasında birikebilen salya, kan, diş tozu ve amalgamı bir atık depolama kabında toplanmasını sağlamaktadır. Atık depolama kabının sistem içindeki konumu gereği ve ve boşaltma işlemindeki hijyen olmayan durum bu tip aspiratörlerin tercih edilmesini etkilemektedir.

– SEPARATÖRLÜ ASPİRATÖRLER.
Yine bir vakum cihazı ile yaratılan negatif basınç, otomatik bir seperatör vasıtasıyla ağız içinde oluşan istenmeyen maddeleri muayenehanenin atık su sistemine bırakmaktadır.

– OTOMATİK ENTEGRE SEPARATÖRLÜ ASPİRATÖRLER.
Harici bir seperatör sistemi kullanılmadan , entegre otomatik separatörlü aspiratör cihazı ile hasta ağzında oluşan ve istenmeyen maddeler atık su sistemine atılır. Burada emme ünitesi; aspire edilen sprey dumanı, sıvı ve katıları siklon separatör ve separasyon türbininden oluşan iki aşamalı bir separatör vasıtasıyla ayırır.
UYGUN BİR ASPİRATÖRDEN BEKLENEN PERFORMANS

Uygun boyutlu bir kanül ile , emme makinasının yarattığı negatif basınç belli miktarda havanın aspire edilmesini sağlar. Kanül , ağzı işlem alanının 1-2 cm uzağına gelecek şekilde yerleştirilirse , mikrop yüklü sprey dumanını,salya, kan, diş tozu ve amalgamla birlikte aspire edebilir.
Emme makinasının vakum gücü 100 ila 160 mbar . arasında olmalıdır. Bu değerler arasında aspire edilen hava miktarı iyi ayarlanır ve soğutucu sprey , frezin ucundan uzaklaştırılabilir. Yaklaşık 1 cm2 çapındaki kanüldeki hava miktarı 300-350 litre/dakika arasındadır.
Emme kapasitesi 300-350litre/dakika olduğunda, sprey dumanı,salya, kan, amalgam parçaları 50 m/saniye hızla aspire edilir. Ayrıca nasıl bir işlem yapıldığına bağlı olarak , dişeti dokusu,kemik parçacıkları, iltihap, büyük diş parçacıkları , ölçü maddeleri artıkları da aspire edilebilir.
Kanülün çapı arkada genişlediği için hava hızı yaklşık 15-20 metre / saniye ye iner , böylece emme etkinliğinin azalması önlenir. Bu hızda manifoltun kaba filtresinden geçmeden ve otomatik separatöre girmeden önce , atıkların güvenilir bir şekilde aktarılması sağlanır.
Filtrede , çapı 0.1 mm ‘den büyük olan parçalar tutulur. Su, salya, diş tozu filtreden geçerek otomatik separatöre ulaşır, burada siklonik harekete bağlı olarak atıkların ayrılması işlemi gerçekleşir.
Önceden belirlenen miktarda atık toplanınca , yerleşik aktarma sistemi ile, hava akımına engel olmadan dışarı atılır.
Emme makinasının performansını ve ömrünü etkileyen bu teknikle emilen hava temiz ve kuru olarak otomatik ayırıcıdan emme makinasına nakledilir.
İbrahim BELENLİOĞLU
Makina Mühendisi

14.04.2002
DMS ORG.