DMS

Menü

İletişim

Dizdariye Mah. Teyyareci Fethi Bey Sk.
No:3B 34500 Büyükçekmece- İSTANBUL
Tel : (+90 212 ) 210 13 34 - 210 87 21
Faks: (+90 212 ) 210 87 22

e-posta: info@dmsorg.com

Daha Büyük Görüntüle

Ara

Kliniklerde insan sağlığı ve can güvenliği

Ülkemiz ağız ve diş sağlığı teşhis ve tedavi birimlerinde  insan sağlığı, can  güvenliği her gecen gün önemini bir kez daha arttırmaktadır.
En küçük yapılaşmalar olan muayenehanelerden   fakültelere kadar, özellikle son günlerde yaygınlaşan Ağız ve Diş Sağlığı  Merkezlerini de kapsayan  bir çok birimde sağlık personelinin  yanı sıra hasta ve yakınlarının sağlığı ve can güvenliği riskleri oldukça yüksek noktalardadır. Bilindiği gibi bu risk faktörleri de;
Hijyen ,    Basınçlı kaplar ,  Elektrik enerjisi  güvenligi ,   Yangın ,  Deprem ,  İlk yardım ,  Radyasyon…..gibi başlıklarda ele alınabilir. 

Söz konusu birimlerimizdeki bu sorunların  asgari noktada tutulmasında sorumluluklarımız vardır.
Özellikle son günlerde yaşanan  yangın olayları nedeniyle bu konuya  biraz değinelim.
Yaşam ortamlarımızın geneli için söz konusu olan bu riski önlemek veya asgariye indirmek  için neler yapılabilir.

* Her yapının kendi ve çevresel faktörleri kendine özgün  olacağından  her şeyden önce bir uzman ya da deneyimli biri tarafından mevcut alanın risk analizinin yapılma gereği vardır.
* Yanıcı ve patlayıcı maddeler yaşam ve çalışma ortamından uzak tutulmalı ya da izole edilmelidir.
* Mevcut  elektrikli cihazların kullanma koşullarına özen gösterilmeli cihazların özgün  güvenlik elemanlarının aktif olmasına dikkat edilmeli,
* Elektrikli cihazların şebekeye bağlantı noktalarında her hangi bir sorun ( Gevşeklik,  kırıklık , açıklık   ) olmamalı.
* Eski tesisatlar, geçen  zaman ve artan  enerji yükleri nedeniyle  mevcut yükü kaldıramaz olur ve tesisata aşırı  yük biner. Bakımsız ve Güvenlik  önlemleri alınmamış bu tip tesisatlar  yangına ilk davetiyeyi çıkaran etkenlerdendir.
* Artan yükler nedeniyle  bilinçsizce arttırılan sigorta dirençleri  muhakkak ve acilen müdahale edilmesi gereken durumlardır. ( Sonuçları kaçınılmazdır , örnek;  ek iki foto )
* Yapı içindeki elektrik tesisatı,  mevcut güçler kapsamında standartlara uygun malzeme ve yetkin teknik  personelce uygulanmalı ya da kontrol edilmelidir.
* Etkin bir topraklama sağlanarak  Kaçak akım için güvenlik elemanları kullanılmalı
* Yangın alarmları devrede olmalı,
* Yangın söndürme araçları her an kullanıma hazır olmalı , ilk müdahale için  yangın tüpleri uygun yerlerde ve kullanma ömrünü geçirmemiş olmalı.
* Yangın esnasında insan tahliyesi ne kadar önemli ise oluşan dumanın  tahliyesi de bir o kadar önemlidir. Bu eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için  alt yapısı oluşturulmalı , eylemler planlanmalıdır.
* Eğitim;  Donanımların yeterli olması eğitimsiz bir personel için hiçbir anlam ifade etmez ve risk azalmaz. Bu nedenle görev dağılımının yanı  sıra   tatbikatlı teknik eğitim belli peryotlarda yapılmalıdır.
* Denetim;  Yapı içi ve yapı dişi denetim bu riskin takibi için gerekliliktir.

Yeni yapılanmalarda yangın yönetmeliğine uyulma zorunluluğu vardır. Mimari yapı , Mekanik  ve Elektrik ayrıntıları da bu konunun en önemli  ayrıntılarından olduğu için Mimari yapı ile mekanik ve elektrik tesisatlarının uyumluluğu  sağlanmalıdır.  Doğru projelerin yani
sıra proje tastik ve uygulama sorumluluklarında maksimum hassasiyet gösterilmeli, Özellikle Mimar ve Mühendis odalarından bu konuda yararlanılmalıdır.

Yangın, tek bir yanlışın tüm değerleri yok edebileceği bir felakettir.  Zararları asla telafi edilemez.  

Ibrahim Belenlioglu                                                                                                                   28.05.2009
Mak. Muh.