DMS

Menü

İletişim

Dizdariye Mah. Teyyareci Fethi Bey Sk.
No:3B 34500 Büyükçekmece- İSTANBUL
Tel : (+90 212 ) 210 13 34 - 210 87 21
Faks: (+90 212 ) 210 87 22

e-posta: info@dmsorg.com

Daha Büyük Görüntüle

Ara

Kamu Alımlarında Güncel Duyuru

Ülkemiz Diş Hekimliği alanında 40 yılı aşkın süredir üreten ve teknik hizmet sağlayan firmamız özellikle son yıllarda Üniversitelerin Dişhekimliği Fakülte Hastanelerinde Danışmanlık, Projelendirme, Keşif, Teknik Raporlama, Teknik alt yapı uygulamaları, Cihaz tedarik hizmetleri vermektedir.

Özellikle Merkezi Dental Kompresör ve Merkezi Dental Aspiratör Cihazlarını kendi markamız DMS olarak üretmekte ve başarılı kurumlara başarılı uygulamalar ile imza atmaktayız.

Son yıllarda onlarca Fakülte hastanelerinde yaptığımız uygulamalar sonucu rahatsız olan tekelci bir anlayış, ilgili kurumlara yaptıkları ziyaretlerde kendi markalarının dışında başka hiçbir cihazda olmayan bazı belgeleri öne sürmekte, bu tartışmalı belgeye sahip olmayan cihazların tedarikini yapan kurumun ise Sağlık Bakanlığından Ruhsat alamayacağı tehdidi ile korku yaratmaktadırlar.

Bu anlayışın markası kendi ülkesinde bile bu direktiflere yıllar önce şiddetle karşı çıkmasına rağmen şu anki Türkiye temsilcileri bu direktif ve sertifikası ile Ülkemizde tekelleşme yolunda çırpınmaktadır.    

İddia ettikleri sertifika öncesi ürettikleri cihaz nitelikleri ile temin ettikleri sertifika sonrası ürettikleri cihaz teknoloji niteliklerinde esasa yönelik fark olmadığı kuşkusuz ortadadır.

Bu mesnetsiz baskıdan etkilenen ve gerekli araştırma becerisini gösteremeyen bazı kurumlar ihalelerinin şartnamelerini uyarılarımıza rağmen düzeltmemekte ve rekabeti ortadan kaldırmakta, Devlet politikasını hiçe sayarak özellikle yerli ve milli üretime darbe vurmaya çalışmaktadırlar.  

Sağlık Bakanlığının şu an yürürlükte olan hiçbir yönetmeliğinde ve Tebliğinde Ruhsatlandırmayı engelleyecek böylesi bir madde yoktur.

Son çare olarak olası çıkacak yönetmelikler üzerinden yorum yapmaları ise akıl dışı olup bu anlayışın taraflarının pazarda hak ettikleri yeri alacakları kuşkusuzdur.

Sektör ilgililerinin Bilgilerine.

DMS

Etiketler:

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz;

Ülkemiz sağlık alanının sorumluluklarının bilinci ile Diş Hekimliği fiziki yapılanmalarında, ürün ve hizmet sunumlarında farklılıklar yaratarak toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve çalışma güvenliğine yarar sağlamak.

Misyonumuz;

Diş Hekimliği Fiziki yapılanmalarında standartlara uygun planlama, projelendirme, cihaz ve hizmet sunumlarında nitelikli, güvenilir, rekabette kamu yararı gözetilerek, özellikle üretimden gelen gücü göz ardı etmeden yerli üretim çözümlerini geliştirmek.

Melih BELENLİOĞLU

Genel Müdür

Etiketler:

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Melih BELENLİOĞLU

Genel Müdür

Etiketler:

COVID-19 SONRASI DİŞ HEKİMLİĞİ 2

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Covid-19 Pandemi süreci devam ediyor. Ülkemiz Diş Hekimliği de bulundukları hizmet yapılarının hijyen ve çalışma güvenliğini sağlama açısından alınacak önlemlerini araştırıyor ve tartışıyor.  

Pandemi etkisi ile bugün ve gelecekte de Diş Hekimliği Hastası, Hasta yakını, Diş Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli, İdari Kadrosu olarak yapı içinde bulunan her birey enfeksiyon riski altında olduğu kuşkusuzdur.

Muayenehanelerden Diş Hekimliği Fakültelerine kadar çeşitli ölçek ve işletme açısından farklı olan bu yapılara özgü şu ana kadar Mekanik Tesisat Sistemlerinin Proje, Tasarım ve Uygulamalarına yönelik herhangi bir kriterin resmi mevzuata girmediği ilgililer ve araştırmacılar tarafından pek ala bilinmektedir.

Dolayısı ile bu birimlerin yapılaşma süreçlerinde temin ettikleri Mimari ve Mekanik tasarımları her yapının donanımı, bilinci, araştırma ve maddi gücü nispetinde planlamalara ve uygulamalara yansımaktadır.

Geçmişte özellikle Mimari ve Mekanik açıdan tartışmalı olan bu yapılar bugün karşı karşıya kaldığımız Covid-19 Pandemisi sürecinde ve Diş Hekimliğinin geleceğinin kaygısını yaşayanlarca hijyen ve çalışma güvenliği riski önemli ölçüde hissedilir duruma gelmiştir.

Diş Hekimliği ile ilgili mimari ve mekanik planlamalarında ve uygulamalarındaki mevzuat eksikliği, mevcut tanımların da tartışmalı olduğu, konuyu gündemine alan yetkin mühendisler ve uzmanlarca iyice ortaya çıkarılmaktadır.

Planlama ve Uygulamalardaki Mevzuat sorunu, Terminoloji bozukluğu, Teknik Birimlerin ve Sayısal Değerlerin karmaşası ne yazık ki Mevzuat ve Teknik otorite boşluğu nedeni ile bu günlerde alanlarında önder Akademisyenlerin sosyal medyada gerçekleştirmeye çalıştıkları Covid-19 Pandemisi süreci ve sonrası ile ilgili Diş Hekimliğinde alınması gereken önlemlere yönelik tavsiyelerini sınırlamakta, zaman zamanda hatalı paylaşımlarına neden olabilmektedirler.

Uzun zamana yayılması düşünülen Covid-19 Pandemi Sürecinde yakın vade için ön gördüğüm Acil Eylem Planı.

Gibi, Özellikle Hijyen Mekaniği ve Güvenliği konusunda radikal yaklaşımlar oluşturulmalıdır.

Diş Hekimliği hizmetlerinin uygulandığı bu yapıların ortamlarında oluşan Aerosol Riski, öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Bu Risk üç farklı açıdan (Ağız içi ve Ağız Dışı Aspirasyon,  Ortam Havalandırma) değerlendirilmeli. Aerosol risklerine karşın Henüz Akışkanlar Mekaniğini, Dinamiği ve Kinematiği konularında yaklaşımlar netleşmeden bu konuda gelişigüzel tavsiyede bulunmak ancak pazara sürülecek olan teknolojilerin gelişigüzel pazarlanmasının önünü açar ki, geçmişte yaşananlar gibi Diş Hekimliği alanı vasıfsız, psikolojik fayda hissi yaratan cihazlar ile dolar ve hatalı yatırımlar sonrası yine bu alanda teknoloji çöplüğü oluşur.

Bu durumda toplum sağlığı esas olup mevzuatın tarafı tüm ilgili kurumlar ve bu işin akademik-uzman kadroları bilimin ve aklın önderliğinde orta ve uzun vadeli çözümlere yönelik gereğini ayrıca yapmalıdır.

İbrahim Belenlioğlu                                            30.05.2020                                        Ankara

Etiketler:

COVID-19 SONRASI DİŞ HEKİMLİĞİ 1

Ülkemiz Diş Hekimliği alanındaki teşhis, tedavi, eğitim süreçlerindeki yaşanmışlıklara baktığımızda bugün içinde bulunduğumuz Covid-19 ve benzerleri enfeksiyon risklerine yönelik hizmet birimlerindeki teknik alt yapı uygulamaları açısından ne kadar hazırlıklıyız.

Diş Hekimliği hizmet birimlerini konu özelinde birçok açıdan ele alabileceğimiz gibi mühendislik açısından değerlendirdiğimizde Muayenehanelerden başlayan, Poliklinik, ADSM ve Fakülte yapılaşmalarına kadar yatırımların analizini yaptığımızda bu durumu açık olarak gözlemleyebiliriz.

Enfeksiyon riskine karşın söz konusu yatırımlardaki etkenlere baktığımızda;

Yukardaki ele alınan bir kısım konuların, bugüne değin yapılan yatırımların hijyen niteliğine ve güvenirliliğine ne derece etken olduğu bilinmektedir.

 

Gelelim bugün ki duruma.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki tahribatlarını, gelecek ile ilgili oluşturduğu kaygılarını da hep birlikte gözlemlemekte ve yaşamaktayız.

Diş Hekimliği hizmet birimlerinin bu sürecin içinde enfeksiyon açısından en riskli alanlardan olduğu kuşkusuzdur.

Bu riske karşı tüm ölçekteki ve statüdeki Diş Hekimliği hizmet birimlerini sorguladığımızda ne yazık ki geçmişte tercih edilen donanım ve uygulamaların büyük çoğunlukla yetersiz kaldığı ortadadır. Bundan böyle Diş Hekimliği hizmetlerinin güvenle sürdürülebilirliği için hijyen uygulamaları açısından daha bilinçli ve radikal çözümlere ulaşılma gereği vardır.

Mühendislik açısından bakıldığında mekanik tasarımlar yeniden ele alınmalı, özellikle hijyen mekaniği kapsamında, yapının her alanına uygun ve özgün havalandırma, iklimlendirme uygulamaları, ünit tasarımı ve ekipmanları, sterilizasyon donanımı ve çevrimi, basınçlı hava sistemi, aspirasyonlar (Islak-toz-aerosol) sistemi, kullanma suyu, tıbbi katı ve tıbbi sıvı atıklar, teknik oda tasarımı gibi konular tekil çözümlerden ziyade tamamı ele alınarak değerlendirilmelidir.

 

Genel anlamda neler yapılmalı.

Sonuç olarak;

Toplum sağlığını, Ülke ekonomisini ilgilendiren bu olumsuz durum, ekonomik kaygılar bir yana bırakılarak, oldu bitti ye getirilmeden, yetkili-ilgili tüm tarafların ortak çabası ve sorumluluk bilinci ile ele alınmalı, çözümler üretilmelidir.

 

İbrahim Belenlioğlu   Mak. Mühendisi                                                                                      21.04.2020 / Ankara

Etiketler:

DMS OLARAK KORONA VİRÜS ve BENZERİ RİSKLER İLE İLGİLİ MÜCADELENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI

DMS OLARAK

KORANAVİRÜS ve BENZERİ RİSKLER İLE İLGİLİ MÜCADELENİN

DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Kuruluşumuzdan bu yana DMS firması olarak Diş Hekimliği alanında hijyen bilincini geliştirme başta olmak üzere nitelikli hijyen teknolojileri ile üretim ve hizmet uygulamaları içinde de yer aldık.

Sterilizasyon, Dezenfektasyon, Dental basınçlı hava, Dental aspirasyon, Toz aspirasyon, Klinik ortam iklimlendirme ve havalandırma, Hijyen su, Tıbbi katı ve Atık su vb. konularını ayrı ayrı hassasiyetle ele aldık.

Hijyen esaslı konuları içeren ilgili toplantılardaki sunumlarımızda, yayınlanan makalelerimizde bilinç geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı mesleki sorumluluk gereği toplum sağlığı yararına yoğunlaştırdık.

Firma olarak işimizle ilgili danışmanlık, planlama, proje ve uygulamalarımızı özellikle hijyen mekaniği ve teknolojilerini amaca uygun ele alarak sorumluluklarımızı ticari kaygılarımızı göz ardı ederek gerekli mücadeleyi verdik.

Firmamızın ülkemizde yaklaşık 40 yıllık geçmişinde hijyen mekaniği konusunda vermiş olduğu bu mücadelenin ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğu, tüm dünyanın yanı sıra ülkemizi de olumsuz etkileyen bu ölümcül virüs salgını esnasında ve sonrasında daha da iyi anlaşılmakta ve takdir edilmektedir.

Özellikle Diş hekimliği fakültelerinde son yıllarda mimari ve teknik alt yapı konusunda danışmanlık görevi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje ve planlamalarımızda ele aldığımız, hijyen mekaniği konularını içeren uygulamalarımız bilinmektedir.

Ne yazık ki gerek mevzuatın tarafı olan kurumlarda gerekse yatırımın tarafı olan bazı kurumlarda bu konuda özen gösterilmediği ve sonuçta hatalı yatırımların tarafı oldukları da bilinmektedir.

Bu günlerde yaşanan söz konusu olumsuzluklardan sonra ön gördüğümüz mimari ve teknik alt yapı planlamalarının, özellikle nitelikli hijyen mekaniği konularının gerek mevzuatta gerek saha uygulamalarında revize edilmesi artık kaçınılmazdır.

Bu konulardaki mevzuatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi doğrultusundaki çalışmalarımız dün olduğu gibi, bugün ve yarın da devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz koşullar gereği, genel sağlık alanının gereksinimlerine yönelik çalışmalarda bulunur iken, yaklaşık 40 yıldır hizmet verdiğimiz Diş Hekimliği alanının hizmet birimlerinin taleplerine de yanıt verilmeye çalışılacaktır.

Çalışma ortamlarının hijyen güvenliğini koruma ve geliştirme doğrultusunda firmamızdan talepte bulunulması durumunda, söz konusu birimlerin fonksiyonuna, ölçeğine ve işleyişine göre ayrı ayrı keşfi yapılıp, hijyen güvenliği açısından risk analizi sonrası raporlanıp çözüm üretilmesi söz konusudur.

Firmamız, kuruluşundan bu yana ülkemiz Diş Hekimliğine verdiği hizmeti bundan böyle de her zamankinden daha fazla etkin, güvenilir ve hassasiyetle ile devam ettireceği kuşkusuzdur.

 

Melih BELENLİOĞLU

DMS

30.03.2020

Etiketler:

Ünit Satın Almak

Dental Unit Nasıl Satın Alınır

Dental unit satın almak, size mükemmel uyan elbiseyi yada takımı satın almak gibidir. Her iki ürünü de satın almak, uzun süreli araştırma hatta deneme gerektirir. Doğru kalite, özellikler, hatta renk ve stil gibi birçok kategoride tam uyan ürünü bulmak bazen bir kabus gibi görünebilir. Unutmayın ki uzun yıllar boyunca; tüm gününüzü onunla çalışarak geçireceğiniz, hastalarınızı ağırlayacağınız ve size mükemmel uyan uniti seçmek için harcayacağınız zaman ve efora değecektir.

Doğru uniti bulmak için her zaman gerekli bilgi birikimine sahip olmayabilirsiniz. Tamda böyle durumlarda tek karar noktası fiyat olabilir. Bu yazıda kısaca unit seçiminde dikkat etmeniz gereken temel noktalara değineceğiz.

Ergonomi

Aslına bakarsanız dişçilikte ergonomi her şeydir. Bu nedenle en basit şekliyle diyebiliriz ki almayı düşündüğünüz unit size düzgün bir duruş içinde gün boyu çalışma olanağı sunmuyorsa direkt olarak elemeniz gerekir. Unite ait koltuk, düzgün bir duruş yanında hastanıza kolaylıkla ulaşmanızı sağlamalı, kolay hareket etmeli ve tedavi sırasında kolaylıkla ayarlanabilmelidir. Tasarımda ki pratik özellikler, devamlı dönme yada uzanma gibi hareketlere daha az sebebiyet vermelidir ki bu sayede kas ağrılarının önüne geçilebilsin. Bunların yanında tüm detaylara dikkat etmeniz önemlidir. Örneğin tablaların uzaklıkları hareket kabiliyetleri, ekstra kolların kolay hareket ettirilebilmeleri gibi tüm detaylar uzun dönemli fiziki sağlığınız için önemlidir.

Fonksiyonellik

Optimum klinik performansını elde edebilmek ve hastanın ihtiyaçlarına uyabilmek için unitin kafalık, sırtlık ve koltuğun senkronize hareketi önemlidir. Tedavi sırasında gerekli tüm bu özellikleri aynı anda ayarlayabilmek için ayak pedalları ile kolay kullanım son derece önemli bir hale gelir. Dokunmatik kontrol panelleri, klinik ihtiyaçlarınıza daha detaylı cevap vermek, çalışma istek ve ihtiyaçlarınıza göre daha iyi uyum sağlayabilmek açısında ekstra avantajlar sağlayabilir. Bu tip ürünlerde önceden programlanabilir ayarlar yardımı ile unit kaydedilmiş ayarlar arasında hızla geçiş yapabilir.

Kullanacağınız koltuk, muayenehanede ki boş alan ve klinik ekipmanlara ulaşımınızı da kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. Muayenehaneniz için aldığınız tüm ürünlerin masraf değil uzun dönemli yatırımlar olduğunu unutmayın.

Hijyen

Ergonomi ve fonksiyonelliği başa yazmamız hijyenin önemi azaltmıyor, çünkü hijyen hala anahtar öneme sahip bir konumda. Hem sizin koltuğunuz hem de unitin oturma bölümü senede ortalama 2000 saat süresince kullanılır. Hastalarınızı ve kendinizi her türlü patojenden koruyabilmeniz için her iki bölümünde kolay temizlenebilir, yırtılmayan ve sökülmeyen bir yapıya sahip olması gerekir.  Değiştirilebilir bölümlere sahip oturma alanları seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Unitin diğer bölümlerinde ise plastik malzemeden olabildiğinde kaçınmak, daha çok metal ürünlere yönelmek sterilizasyon açısından çok daha verimli sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Güvenilir İş Ortağı

Unitin özellikleri kadar, satın aldığınız yerde büyük önem arz eder.  Ürünün satışı yanında kurulum desteği, bakım hizmetlerinin kalitesi gibi konularda kusursuz bir sicile sahip firmalardan alım yapmak her zaman genel ihtiyacınız olacaktır. Unutmayınız ki siz bir sağlıkçısınız ve teknik konularda bilgi sahibi olmak zorunda değilsiniz. Size bu desteği veremeyecek satış noktaları uzun dönemde büyük maliyetlere yada kazanç kayıplarına sebep olabilir.

 

Etiketler:

Sahte Dişhekimliği

 

Bünyesinde Sahte diş hekimi  bulundurarak  Toplum sağlığını, Meslek hukukunu , Rekabet ahlakını olumsuz etkileyen  birimlere  DMS  olarak , ürün ve hizmet  desteği verilmez.

Etiketler:

Dişhekimliğinde Kamu Alımları

Dişhekimliği alanındaki Kamu ihalelerinde  amaç nedir, nasıl ulaşılır.

Kamu yararı, bu amacın esasıdır.

Nitelikli  hizmetlerin , ürünlerin doğru biçimde, güvenli ve ekonomik olarak temini bu esasın koşullarıdır.

Bu amaca nasıl ulaşılır.

*    Kurumun gereksinimi olan nitelikli mal  ve hizmetler,  kendini

kanıtlamış  yerli ürünler de göz ardı edilmeden belirlenir.

*    Yatırım ve işletme maliyet analizleri yapılarak bütçesi sağlanır.

*    Teknik ve idari şartnameler,  bilinçsizliğin  ve haksız kazancın

gölgesinde kalmadan kamu yararı gözetilerek hazırlanır.

*    Mal ve hizmetin alım duyurusu sektörün gerçek  taraflarına

ulaşacak kanallardan  ve  zamanında yapılır .

*     Yeterliliği olan  firmalardan nitelikli ve güvenilir  ürün ve

hizmetlerin  alımı  sağlanır.

Toplum sağlığına, ülke ekonomisine yararının yanı sıra  haksız kazancın tarafı olmama sorumluğu,  hukuki ve vicdani değerleri ön planda tutan  idarecilerimizin yaklaşımları  ile sağlanabilir.

Öngörülen ve arzu edilen ihale yaklaşımı yukarıdaki hususlar kapsamında olması gerekirken, ne yazık ki  uygulamalarda sık sık karşılaşılan bazı hatalı durumları da göz ardı etmemek gerek.

•    Bilinçsizce yada çıkar amaçlı hazırlanan şartnameler.

•    Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerin  dışında özelliklere sahip ürün alımları .

•    Sahte hazırlanan ihale evrakları.

•    Şartnameye rağmen kuruma teslim edilmeyen ve ya sunulmayan hizmetler.

•    İhale sonuçlarını olumsuz etkileyebilen yaklaşık maliyet analizleri.

•    Teknik şartnamelerde göz ardı edilemeyecek çelişkiler  yaratan  teknik maddelerin varlığı .

•    Saklanan ihalelerin yaygınlığı.

•    Mal alımı yerine kurumu zarara uğratıp şahıslara haksız  kazanç sağlayan hizmet alımları .

•    Tek firmanın malını tarif eden Şartnameler.

•    Kamu zararını , haksız rekabeti uyaran  haklı itirazlara,  idarelerin   yönetmelik kalkanı altındaki  duyarsız   yaklaşımları,  .

•    Çağ dışı mevzuatlarca korunmakta olup yapıya   uygun olmayan teknoloji ve hizmetlerin ısrarla alımlarının yapılması.

•     Kopyala yapıştır kolaycılığı ve sorumluluk tan kaçma yaklaşımı ile hızla yaygınlaşan hatalı yatırımlar. ……

•    Daha nicelerini sayabiliriz.

Özetle,   bilinçsiz ya da art niyetli  hazırlanan şartnameler  hatalı yatırımlar ile  birlikte haksız kazançlara neden olmaktadır.

Toplum sağlığını – ülke ekonomisini ilgilendiren bu olumsuzluğun giderilmesi için  meslek bilinci ve ahlakının yanı sıra kamu idaresinin bilinçli, sorumlu ve denetimli çalışması kaçınılmazdır.

İbrahim Belenlioğlu                                                         Aralık 2009

İlgili Etiketler : devlet ihale şartnameleri,diş hekimliği şartname,dişhekimliği şartnamesi,ihale şartnameleri,kamu diş hekimliği,kamu ihale şartnameleri, kamu alımları , diş hekimliğinde kamu alımları, diş hekimliğinde kamu alımı, diş hekimliği şartname,

Etiketler:

About Us

DMS   Dentıstry Machinery Industry
Founded in 1980

Our operations are based on production and projecting. Our range of products include not only our own products, but also the products of the German companies Dürr Dental,  Ultradent, Renner,  and   Spanish company Ancar  which we install in accordance with the requirements of our country and for which we provide service.

Since our foundation, we supplied equipment to many dental surgeries, especially tried to improve their substructure and working safety on project basis. By this way, we have been part of the agenda of the dental industry of our country. It was our company that created the concept of “Turkey Dental Surgery” in the Turkish Dentistry Area.
Likewise, we established long term national and international business relations on good faith basis. Our motivation is based on our belief in production underlying our targets, besides our social approach.

With high sensitivity that we pay to the social health, we attach priority to contribute to the efforts used to enable the Turkish dental industry to meet international hygiene, comfort and working safety standards.

Etiketler:
Sonrakiler »