DMS

Menü

İletişim

Dizdariye Mah. Teyyareci Fethi Bey Sk.
No:3B 34500 Büyükçekmece- İSTANBUL
Tel : (+90 212 ) 210 13 34 - 210 87 21
Faks: (+90 212 ) 210 87 22

e-posta: info@dmsorg.com

Daha Büyük Görüntüle

Ara

COVID-19 SONRASI DİŞ HEKİMLİĞİ 1

Ülkemiz Diş Hekimliği alanındaki teşhis, tedavi, eğitim süreçlerindeki yaşanmışlıklara baktığımızda bugün içinde bulunduğumuz Covid-19 ve benzerleri enfeksiyon risklerine yönelik hizmet birimlerindeki teknik alt yapı uygulamaları açısından ne kadar hazırlıklıyız.

Diş Hekimliği hizmet birimlerini konu özelinde birçok açıdan ele alabileceğimiz gibi mühendislik açısından değerlendirdiğimizde Muayenehanelerden başlayan, Poliklinik, ADSM ve Fakülte yapılaşmalarına kadar yatırımların analizini yaptığımızda bu durumu açık olarak gözlemleyebiliriz.

Enfeksiyon riskine karşın söz konusu yatırımlardaki etkenlere baktığımızda;

Yukardaki ele alınan bir kısım konuların, bugüne değin yapılan yatırımların hijyen niteliğine ve güvenirliliğine ne derece etken olduğu bilinmektedir.

 

Gelelim bugün ki duruma.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki tahribatlarını, gelecek ile ilgili oluşturduğu kaygılarını da hep birlikte gözlemlemekte ve yaşamaktayız.

Diş Hekimliği hizmet birimlerinin bu sürecin içinde enfeksiyon açısından en riskli alanlardan olduğu kuşkusuzdur.

Bu riske karşı tüm ölçekteki ve statüdeki Diş Hekimliği hizmet birimlerini sorguladığımızda ne yazık ki geçmişte tercih edilen donanım ve uygulamaların büyük çoğunlukla yetersiz kaldığı ortadadır. Bundan böyle Diş Hekimliği hizmetlerinin güvenle sürdürülebilirliği için hijyen uygulamaları açısından daha bilinçli ve radikal çözümlere ulaşılma gereği vardır.

Mühendislik açısından bakıldığında mekanik tasarımlar yeniden ele alınmalı, özellikle hijyen mekaniği kapsamında, yapının her alanına uygun ve özgün havalandırma, iklimlendirme uygulamaları, ünit tasarımı ve ekipmanları, sterilizasyon donanımı ve çevrimi, basınçlı hava sistemi, aspirasyonlar (Islak-toz-aerosol) sistemi, kullanma suyu, tıbbi katı ve tıbbi sıvı atıklar, teknik oda tasarımı gibi konular tekil çözümlerden ziyade tamamı ele alınarak değerlendirilmelidir.

 

Genel anlamda neler yapılmalı.

Sonuç olarak;

Toplum sağlığını, Ülke ekonomisini ilgilendiren bu olumsuz durum, ekonomik kaygılar bir yana bırakılarak, oldu bitti ye getirilmeden, yetkili-ilgili tüm tarafların ortak çabası ve sorumluluk bilinci ile ele alınmalı, çözümler üretilmelidir.

 

İbrahim Belenlioğlu   Mak. Mühendisi                                                                                      21.04.2020 / Ankara

Etiketler: