DMS

Menü

İletişim

Dizdariye Mah. Teyyareci Fethi Bey Sk.
No:3B 34500 Büyükçekmece- İSTANBUL
Tel : (+90 212 ) 210 13 34 - 210 87 21
Faks: (+90 212 ) 210 87 22

e-posta: info@dmsorg.com

Daha Büyük Görüntüle

Ara

COVID-19 SONRASI DİŞ HEKİMLİĞİ 2

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Covid-19 Pandemi süreci devam ediyor. Ülkemiz Diş Hekimliği de bulundukları hizmet yapılarının hijyen ve çalışma güvenliğini sağlama açısından alınacak önlemlerini araştırıyor ve tartışıyor.  

Pandemi etkisi ile bugün ve gelecekte de Diş Hekimliği Hastası, Hasta yakını, Diş Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli, İdari Kadrosu olarak yapı içinde bulunan her birey enfeksiyon riski altında olduğu kuşkusuzdur.

Muayenehanelerden Diş Hekimliği Fakültelerine kadar çeşitli ölçek ve işletme açısından farklı olan bu yapılara özgü şu ana kadar Mekanik Tesisat Sistemlerinin Proje, Tasarım ve Uygulamalarına yönelik herhangi bir kriterin resmi mevzuata girmediği ilgililer ve araştırmacılar tarafından pek ala bilinmektedir.

Dolayısı ile bu birimlerin yapılaşma süreçlerinde temin ettikleri Mimari ve Mekanik tasarımları her yapının donanımı, bilinci, araştırma ve maddi gücü nispetinde planlamalara ve uygulamalara yansımaktadır.

Geçmişte özellikle Mimari ve Mekanik açıdan tartışmalı olan bu yapılar bugün karşı karşıya kaldığımız Covid-19 Pandemisi sürecinde ve Diş Hekimliğinin geleceğinin kaygısını yaşayanlarca hijyen ve çalışma güvenliği riski önemli ölçüde hissedilir duruma gelmiştir.

Diş Hekimliği ile ilgili mimari ve mekanik planlamalarında ve uygulamalarındaki mevzuat eksikliği, mevcut tanımların da tartışmalı olduğu, konuyu gündemine alan yetkin mühendisler ve uzmanlarca iyice ortaya çıkarılmaktadır.

Planlama ve Uygulamalardaki Mevzuat sorunu, Terminoloji bozukluğu, Teknik Birimlerin ve Sayısal Değerlerin karmaşası ne yazık ki Mevzuat ve Teknik otorite boşluğu nedeni ile bu günlerde alanlarında önder Akademisyenlerin sosyal medyada gerçekleştirmeye çalıştıkları Covid-19 Pandemisi süreci ve sonrası ile ilgili Diş Hekimliğinde alınması gereken önlemlere yönelik tavsiyelerini sınırlamakta, zaman zamanda hatalı paylaşımlarına neden olabilmektedirler.

Uzun zamana yayılması düşünülen Covid-19 Pandemi Sürecinde yakın vade için ön gördüğüm Acil Eylem Planı.

Gibi, Özellikle Hijyen Mekaniği ve Güvenliği konusunda radikal yaklaşımlar oluşturulmalıdır.

Diş Hekimliği hizmetlerinin uygulandığı bu yapıların ortamlarında oluşan Aerosol Riski, öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Bu Risk üç farklı açıdan (Ağız içi ve Ağız Dışı Aspirasyon,  Ortam Havalandırma) değerlendirilmeli. Aerosol risklerine karşın Henüz Akışkanlar Mekaniğini, Dinamiği ve Kinematiği konularında yaklaşımlar netleşmeden bu konuda gelişigüzel tavsiyede bulunmak ancak pazara sürülecek olan teknolojilerin gelişigüzel pazarlanmasının önünü açar ki, geçmişte yaşananlar gibi Diş Hekimliği alanı vasıfsız, psikolojik fayda hissi yaratan cihazlar ile dolar ve hatalı yatırımlar sonrası yine bu alanda teknoloji çöplüğü oluşur.

Bu durumda toplum sağlığı esas olup mevzuatın tarafı tüm ilgili kurumlar ve bu işin akademik-uzman kadroları bilimin ve aklın önderliğinde orta ve uzun vadeli çözümlere yönelik gereğini ayrıca yapmalıdır.

İbrahim Belenlioğlu                                            30.05.2020                                        Ankara

Etiketler: