DMS

Menü

İletişim

Dizdariye Mah. Teyyareci Fethi Bey Sk.
No:3B 34500 Büyükçekmece- İSTANBUL
Tel : (+90 212 ) 210 13 34 - 210 87 21
Faks: (+90 212 ) 210 87 22

e-posta: info@dmsorg.com

Daha Büyük Görüntüle

Ara

Dişhekimliğinde Kamu Alımları

Dişhekimliği alanındaki Kamu ihalelerinde  amaç nedir, nasıl ulaşılır.

Kamu yararı, bu amacın esasıdır.

Nitelikli  hizmetlerin , ürünlerin doğru biçimde, güvenli ve ekonomik olarak temini bu esasın koşullarıdır.

Bu amaca nasıl ulaşılır.

*    Kurumun gereksinimi olan nitelikli mal  ve hizmetler,  kendini

kanıtlamış  yerli ürünler de göz ardı edilmeden belirlenir.

*    Yatırım ve işletme maliyet analizleri yapılarak bütçesi sağlanır.

*    Teknik ve idari şartnameler,  bilinçsizliğin  ve haksız kazancın

gölgesinde kalmadan kamu yararı gözetilerek hazırlanır.

*    Mal ve hizmetin alım duyurusu sektörün gerçek  taraflarına

ulaşacak kanallardan  ve  zamanında yapılır .

*     Yeterliliği olan  firmalardan nitelikli ve güvenilir  ürün ve

hizmetlerin  alımı  sağlanır.

Toplum sağlığına, ülke ekonomisine yararının yanı sıra  haksız kazancın tarafı olmama sorumluğu,  hukuki ve vicdani değerleri ön planda tutan  idarecilerimizin yaklaşımları  ile sağlanabilir.

Öngörülen ve arzu edilen ihale yaklaşımı yukarıdaki hususlar kapsamında olması gerekirken, ne yazık ki  uygulamalarda sık sık karşılaşılan bazı hatalı durumları da göz ardı etmemek gerek.

•    Bilinçsizce yada çıkar amaçlı hazırlanan şartnameler.

•    Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerin  dışında özelliklere sahip ürün alımları .

•    Sahte hazırlanan ihale evrakları.

•    Şartnameye rağmen kuruma teslim edilmeyen ve ya sunulmayan hizmetler.

•    İhale sonuçlarını olumsuz etkileyebilen yaklaşık maliyet analizleri.

•    Teknik şartnamelerde göz ardı edilemeyecek çelişkiler  yaratan  teknik maddelerin varlığı .

•    Saklanan ihalelerin yaygınlığı.

•    Mal alımı yerine kurumu zarara uğratıp şahıslara haksız  kazanç sağlayan hizmet alımları .

•    Tek firmanın malını tarif eden Şartnameler.

•    Kamu zararını , haksız rekabeti uyaran  haklı itirazlara,  idarelerin   yönetmelik kalkanı altındaki  duyarsız   yaklaşımları,  .

•    Çağ dışı mevzuatlarca korunmakta olup yapıya   uygun olmayan teknoloji ve hizmetlerin ısrarla alımlarının yapılması.

•     Kopyala yapıştır kolaycılığı ve sorumluluk tan kaçma yaklaşımı ile hızla yaygınlaşan hatalı yatırımlar. ……

•    Daha nicelerini sayabiliriz.

Özetle,   bilinçsiz ya da art niyetli  hazırlanan şartnameler  hatalı yatırımlar ile  birlikte haksız kazançlara neden olmaktadır.

Toplum sağlığını – ülke ekonomisini ilgilendiren bu olumsuzluğun giderilmesi için  meslek bilinci ve ahlakının yanı sıra kamu idaresinin bilinçli, sorumlu ve denetimli çalışması kaçınılmazdır.

İbrahim Belenlioğlu                                                         Aralık 2009

İlgili Etiketler : devlet ihale şartnameleri,diş hekimliği şartname,dişhekimliği şartnamesi,ihale şartnameleri,kamu diş hekimliği,kamu ihale şartnameleri, kamu alımları , diş hekimliğinde kamu alımları, diş hekimliğinde kamu alımı, diş hekimliği şartname,

Etiketler: